Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Kontrollområden

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du fördjupningsdelen kontrollområden. I den ges exempel på generella frågeställningar för kontroll inom respektive kontrollområde. Listan är inte heltäckande, och inte heller anpassad till olika branscher, särskild lagstiftning eller enskilda anläggningar.

Informationen är ännu inte omarbetat till nya texter i Kontrollwiki men finns här i pdf-format.

Utföra offentlig livsmedelskontroll - Fördjupning - Kontrollområden - kontrollhandbok

Sidans taggar
Lagstiftning