EG-förordning 884/2007

Nödåtgärder för återkallande av tillstånd för användningen av E 128 röd 2G som färgämne i livsmedel.

Lagstiftning