EG-beslut 2003/779

Om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar

Kommissionens beslut 2003/779/EG

Ändringar med mera

Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (2005-01-01) som innehåller ändringar till och med EG-beslut 2004/414/EG

Lagstiftning