Hittade 354 träffar som innehåller (alla) orden av typ Lagstiftning
Filtrera på typ
LIVSFS 2008:2

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

LIVSFS 2009:13

Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter

LIVSFS 2009:3

Karenstider

LIVSFS 2010:10

Avgift för exportgodkännande

LIVSFS 2011:10

Import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

LIVSFS 2011:12

Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel

LIVSFS 2011:14

Kontroll av vissa vegetabiliska och vissa sammansatta livsmedel som importeras från tredje land

LIVSFS 2011:7

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

LIVSFS 2012:3

Främmande ämnen i livsmedel

LIVSFS 2012:6

Snus och tuggtobak

LIVSFS 2014:22

Vissa fiskarter från Östersjön

LIVSFS 2014:24

Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:4) om livsmedelsenzymer, rökaromer och livsmedelstillsatser

LIVSFS 2014:25

Livsmedelsenzymer

LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2016:1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

LIVSFS 2016:11

Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll

LIVSFS 2016:13

Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel

LIVSFS 2016:6

Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SLVFS 1994:50) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring avsedda för export till land utanför den Europeiska unionen

LIVSFS 2016:7

Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om livsmedel för särskilda näringsändamål

LIVSFS 2018:5

Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

LIVSFS 2019:1

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper

Regler om ABP - animaliska biprodukter

För bestämmelser om ABP - animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets webbplats

Regler om djurskydd

För bestämmelser om djurskydd hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

SFS 2006:1033

Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

 

SFS 2006:1165

Avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:1166

Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

SFS 2006:804

Livsmedelslagen

SFS 2006:805

Lagen om foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:806

Lagen om provtagning på djur, m.m.

SFS 2006:812

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen

SFS 2006:814

Förordningen om foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:815

Förordningen om provtagning på djur, med mera

SFS 2009:1424

Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS 2009:1425

Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS 2009:1426

Förordning med instruktion för Livsmedelsverket

SFS 2011:1060

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

SFS 2011:1494

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet

SFS 2013:1059

Förordning om kontroll av ekologisk produktion

SFS 2013:363

Lag om kontroll av ekologisk produktion

SFS 2014:786

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804

SLVFS 1980:4

Förordning om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:5

Överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:6

Tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustningen för sådan transport (ATP)

SLVFS 1983:2

Berikning av vissa livsmedel

SLVFS 1993:20

Identifikationsmärkning av livsmedelspartier

SLVFS 1997:27

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

SLVFS 1998:28

Utfärdande av intyg med mera

SLVFS 1998:8

Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur

SLVFS 2000:15

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (4)AAC (4)Administrativa krav (23)Akrylamid (4)Algtoxin (3)Alkohol (34)Allergener (5)Analys (18)Animaliska biprodukter (13)Animaliska livsmedel (46)Aromatiserat vin (3)Aromer (10)Avgift (7)Barnmat (6)Bekämpningsmedel (5)Berikning (7)Bestrålning (4)Cesium (5)Cider (2)Dioxiner/PCB (8)Djupfrysta livsmedel (3)Djurskydd (7)Dricksvatten (5)e-handel (0)Ekologiska livsmedel (10)Enzymer (5)Epizooti (3)EU:s regler (282)Export (7)Finansiering (5)Fisk & fiskeriprodukter (19)Fjäderfä (17)Fläskkött (6)Fri från (3)Frilevande vilt (10)Främmande ämnen (18)Får och getter (11)Gelatin (3)Giftiga metaller (5)Glycidylfettsyraestrar (0)GMO (10)Godkännande (12)Groddar (6)Grundförutsättningar (0)Gränskontroll (28)Gränsvärden (14)HACCP (11)Handel inom EU (9)Handelsnormer (13)Hardjur (8)Hjälp (0)Honung (4)Huvudkontor (0)Hägnat vilt (9)Hälsopåståenden (61)Häst (8)Import (87)Information och märkning (19)Inspektion (3)Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll (0)Juice (2)Juridik (0)Kakao och choklad (2)Kemiska hälsorisker (14)Kollagen (4)Kontrollmetodik (3)Kosttillskott (11)Krav på egenkontroll (3)Källvatten (9)Köttberedning (3)Köttprodukter (5)Lagstiftning (354)Livsmedel för viktkontroll (7)Livsmedelshygien (5)Läkemedelsrester (12)Magar, urinblåsor och tarmar (4)Malet kött (4)Margarin och matfettsblandningar (3)Maskinurbenat kött (4)Material i kontakt med livsmedel (12)Matsvinn (3)Mikrobiologiska kriterier (5)Mikroorganismer (2)Mjölk och mjölkprodukter (15)Mobila verksamheter (9)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (8)Musslor (11)Mykotoxiner (5)Myndighetsrapportering (1)Myndighetsrapportering 2017 (0)Myndighetsrapportering 2018 (0)Myndighetsrapportering 2019 (1)Myndighetsrapportering 2020 (1)Myndighetsutövning (7)Nationella regler LIVSFS (54)Nationella regler SFS (20)Naturligt mineralvatten (9)Nitrat (5)Nya livsmedel (6)Nyckelhålet (2)Näringspåståenden (3)Nötkreatur (12)Nötkött (11)Offentlig kontroll (8)Olivolja (4)PAH (4)Primärproduktion (10)Provtagning (20)RASFF (5)Registrering (10)Ren (9)Restsubstans (17)Revision (3)Revision av kontrollmyndigheter (3)Riskklassning (7)Salmonella (10)Sammansatta livsmedel (4)Skyddade beteckningar (21)Skyddsåtgärd (13)Slakt (18)Smittskydd (4)Snus och tuggtobak (3)Snäckor (6)Socker (2)Specialmärkning (64)Speciella medicinska ändamål (10)Specificerat riskmaterial - SRM (0)Sprit (4)Spår av (1)Spårbarhet (18)Styckning (6)Sylt, marmelad och gelé (2)Tama hov- och klövdjur (7)Tamsvin (10)Temperatur (7)Tillsatser (11)Transport (8)Trikiner (4)Tvärvillkor (4)Ursprungsmärkning (8)Ursprungsmärkning nötkött (3)Utbildning (2)Utredning av utbrott (10)Varustandarder (12)Vegetabilier (13)Verksamhetsstyrning (7)Veterinärintyg (11)Vilt (2)Vin (23)Åtgärder vid bristande efterlevnad (7)Ägg & äggprodukter (12)