Skriv ut
Jämför versioner

Förkortningar

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet eller med livsmedelsutbrott på en smittskyddsenhet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här är de vanligast förekommande förkortningarna i handboken listade

 

Förkortning Förklaring
ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
Efsa European Food Safety Authority
Ehec Enterohemorragisk E. coli (se ordlista)
Epis Epidemic Intelligence Information System
EWRS Early Warning and Response System
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
IHR International Health Regulation
INFOSAN International Food Safety Authorities Network
MLST Multilocus Sequence Typing
MLVA Multiple Locus Variable-number Tandem Repeat Analysis
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
NRL Nationellt referenslaboratorium
RASFF Rapid Alert System for Food and Feed
SKL Sveriges kommuner och landsting
SmiNet Nationellt rapporteringssystem för smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen
Stec Shigatoxinproducerande E. coli (se ordlista)
SVA Statens veterinärmedicinska anstalt
TESSy The European Surveillance System (Europeiska övervakningssystemet)
TiB Tjänsteman i beredskap
VA Vatten och avlopp
VAKA Nationell vattenkatastrofgrupp
VMA

Viktigt meddelande till allmänheten

WGS Helgenomsekvensering (Whole Genome Sequencing)
Sidans taggar
Lagstiftning