Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av importerat naturligt mineralvatten

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här följer bestämmelser om kontroll av importerat naturligt mineralvatten.

 Krav på godkännande för import till EU

För att producenter i länder utanför EU ska få sälja  ett naturligt mineralvatten inom EU behöver produkten först godkännas av  en myndighet i något EU-land. Om ett naturligt mineralvatten godkänts av  ett EU-land gäller detta godkännande i alla EU-länder och EES-länder. För andra förpackade vatten, som källvatten och bordsvatten, finns inga speciella importregler, utan de behandlas som övriga livsmedel.

Förpackat dricksvatten

Förteckning över naturligt mineralvatten som är godkända av Livsmedelsverket

EU-godkända naturliga mineralvatten

 

Sidans taggar
Lagstiftning