EG-förordning 509/2006

Garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

Se artikel 22.

Mer information

Nedan finns en länk till EU-kommissionens databas, DOOR, som innehåller information om beteckningar för vilka sökts skydd, offentliggjorda ansökningar samt registrerade skyddade beteckningar.

Samlingssidor
Lagstiftning