EU-beslut 2014/88

Tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Lagstiftning