EU-förordning 2017/660

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2018, 2019 och 2020 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Kort information om förordningen

Denna förordning riktar sig till myndigheterna, inte till branschen.

Förordningen gäller från och med 1 januari 2018.

Lagstiftning