Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Mikroorganismer
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2073/2005 2020-10-19

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

EU-beslut 2020/1729 2023-05-29

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU