Hittade 9 träffar som innehåller (alla) orden med taggen Myndighetsrapportering 2017
Filtrera på typ
Anläggningstyper (Bilaga 1) 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Anvisning myndighetsrapportering 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Information om dricksvattenanläggningar 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Information om livsmedels- och dricksvattenanläggningar 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Information om myndigheten 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Information om utförda kontroller 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Information om åtgärder vid bristande efterlevnad 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Rapporteringspunkter (Bilaga 2) 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Valbara parametrar till informationspost 45 (bilaga 3) 2017
Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.
Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (5)AAC (6)Administrativa krav (23)Akrylamid (5)Algtoxin (5)Alkohol (35)Allergener (11)Analys (18)Animaliska biprodukter (28)Animaliska livsmedel (44)Aromatiserat vin (4)Aromer (16)Avgift (7)Barnmat (11)Bekämpningsmedel (6)Berikning (12)Bestrålning (4)Cesium (6)Cider (3)Dioxiner/PCB (8)Djupfrysta livsmedel (3)Djurskydd (8)Dricksvatten (55)e-handel (9)Ekologiska livsmedel (13)Enzymer (8)Epizooti (3)EU:s regler (282)Export (14)Finansiering (4)Fisk & fiskeriprodukter (72)Fjäderfä (21)Fläskkött (5)Fri från (3)Frilevande vilt (11)Främmande ämnen (15)Får och getter (10)Gelatin (3)Giftiga metaller (5)Glycidylfettsyraestrar (1)GMO (17)Godkännande (35)Groddar (9)Grundförutsättningar (13)Gränskontroll (25)Gränsvärden (13)HACCP (69)Handel inom EU (12)Handelsnormer (15)Hardjur (9)Hjälp (8)Honung (8)Huvudkontor (7)Hägnat vilt (10)Hälsopåståenden (64)Häst (7)Import (113)Information och märkning (49)Inspektion (3)Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll (25)Juice (2)Juridik (3)Kakao och choklad (2)Kemiska hälsorisker (18)Kollagen (4)Kontrollmetodik (2)Kosttillskott (21)Krav på egenkontroll (4)Källvatten (14)Köttberedning (4)Köttprodukter (6)Lagstiftning (354)Livsmedel för viktkontroll (12)Livsmedelshygien (22)Läkemedelsrester (12)Magar, urinblåsor och tarmar (4)Malet kött (5)Margarin och matfettsblandningar (3)Maskinurbenat kött (5)Material i kontakt med livsmedel (14)Matsvinn (4)mikrobiologiska hälsorisker (3)Mikrobiologiska kriterier (17)Mikroorganismer (26)Mjölk och mjölkprodukter (16)Mobila verksamheter (30)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (13)Musslor (12)Mykotoxiner (7)Myndighetsrapportering (32)Myndighetsrapportering 2017 (9)Myndighetsrapportering 2018 (9)Myndighetsrapportering 2019 (10)Myndighetsrapportering 2020 (9)Myndighetsutövning (17)Nationella regler LIVSFS (54)Nationella regler SFS (20)Naturligt mineralvatten (15)Nitrat (7)Nya livsmedel (7)Nyckelhålet (21)Näringspåståenden (25)Nötkreatur (12)Nötkött (10)Offentlig kontroll (27)Olivolja (4)Operativa mål (12)PAH (5)Primärproduktion (19)Provtagning (33)RASFF (22)Registrering (19)Ren (10)Restsubstans (18)Revision (3)Revision av kontrollmyndigheter (6)Riskklassning (13)Salmonella (11)Sammansatta livsmedel (4)Skyddade beteckningar (24)Skyddsåtgärd (12)Slakt (33)Smittskydd (4)Snus och tuggtobak (3)Snäckor (5)Socker (2)Specialmärkning (65)Speciella medicinska ändamål (14)Specificerat riskmaterial - SRM (5)Sprit (5)Spår av (1)Spårbarhet (20)Styckning (10)Sylt, marmelad och gelé (2)Tama hov- och klövdjur (10)Tamsvin (9)Temperatur (7)Tillsatser (27)Transport (8)Trikiner (5)Tungmetaller (1)Tvärvillkor (4)Ursprungsmärkning (9)Ursprungsmärkning nötkött (4)Utbildning (4)Utredning av utbrott (36)Varustandarder (14)Vegetabilier (11)Verksamhetsstyrning (23)Veterinärintyg (11)Vilt (3)Vin (24)Åtgärder vid bristande efterlevnad (32)Ägg & äggprodukter (17)