Till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Här berättar vi om Livsmedelsverkets arbete för att Kontrollwiki ska uppfylla de krav på tillgänglighet som gäller för en myndighet.

Status på tillgänglighetsanpassningen

Livsmedelseverket strävar efter att följa de officiella riktlinjer om hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sekter - myndigheten för digital förvaltning.

Vägledning för webbutveckling

Kontrollwiki är nu uppdaterad så att plattformens kod följer de tekniska kraven.

När det gäller tabeller, bilder och uppladdade dokument i Kontrollwiki kvarstår en del arbete för att få allt tillgänglighetsanpassat. Detta är ett arbete som kommer att ske under hösten 2020.

Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

Synpunkter

Hör gärna av dig med synpunkter för att hjälpa oss i arbetet att göra Livsmedelsverkets Kontrollwiki tillgänglig för så många som möjligt.

Kontakta Kontrollwiki

Kontakta tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning