Till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Här berättar vi om Livsmedelsverkets arbete för att Kontrollwiki ska uppfylla de krav på tillgänglighet som gäller för en myndighet.

Status på tillgänglighetsanpassningen

Livsmedelsverket strävar efter att följa de officiella riktlinjer om hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor - myndigheten för digital förvaltning.

Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

Vägledning för webbutveckling

Synpunkter

Hör gärna av dig med synpunkter för att hjälpa oss i arbetet att göra Livsmedelsverkets Kontrollwiki tillgänglig för så många som möjligt.

Kontakta Kontrollwiki

Kontakta tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning