Till huvudinnehåll

Vad är en faktasida och hur fungerar den?

Basen i Kontrollwiki är en stor mängd faktasidor om det mesta som rör livsmedelskontroll. Ska du utföra en provtagning, hitta fakta om ett visst ämne, ta reda på det senaste inom märkning eller planera kontrollen? Det är bara några ämnen du hittar faktasidor om.

Sidans uppbyggnad

Sju viktiga delar av Kontrollwikis struktur

Informationen om ett ämne i Kontrollwiki är ofta nedbruten på flera faktasidor för att göra den mer strukturerad och överskådlig. I de allra flesta fall finns det en huvudsida som introducerar dig i ämnet och som tydliggör vilken lagstiftning som är viktig. De underliggande sidorna är mer och mer specifika ju djupare i strukturen du kommer. Ofta finns det särskilda sidor som beskriver hur kontrollen av ämnet kan gå till.

 1. Innehåll
  I trädstrukturen hittar du alla faktasidorna.

 2. Jämföra versioner
  Om det finns tidigare versioner av den publicerade och nu gällande faktasidan kan du välja att se ändringarna i texten.

  - Klicka på knappen ”jämför versioner” för att se vilka ändringar som är gjorda mellan två versioner.

  - Du kan jämföra en nyare version mot en tidigare publicerad version. Ändringarna syns med gröna och röda markeringar. Grön markering betyder att det finns ny text. Röd markering betyder att texten är borttagen.

  - Du kan bara se ändringarna mellan just de två versioner som du jämför. Jämför man exempelvis version 5 mot version 3 så framgår inte vilka ändringar som har skett i version 4. 

 3. Klargörande text 
  Det finns en klargörande text direkt under rubriken som visar vad det är för typ av information på faktasidan, det vill säga om den är stödjande och/eller styrande. Texten säger även vilka kontrollmyndigheter som är berörda. Den som vill veta ännu mer om vad det innebär kan klicka på ”Förklaring”.

 4. Ingress
  Ingressen ger en sammanfattning av vad du kan förvänta dig på sidan. Den syns också i sökresultatet när du gjort en sökning. Du kan då snabbare hitta till rätt sida.

 5. Meny
  Den klickbara menyn ”På denna sida” ger en snabb överblick över huvudrubrikerna på sidan och ger dig möjlighet att enkelt komma till ett visst stycke. 

 6. Sidans taggar
  Taggarna kan användas för att se vilken annan information i Kontrollwiki som berör samma ämne. Klickar du på någon av taggarna går sökfunktionen igång och resultatet som visas är en lista på samtliga sidor som har taggats med den specifika taggen. 

 7. Lagstiftning
  De lagstiftningssidor som är taggade med samma taggar som faktasidan presenteras i en klickbar lista. 

  Vad är en lagstiftningssida?