Till huvudinnehåll

Kontrollwiki på en minut

Kontrollwiki är Livsmedelsverkets fördjupande webbplats som riktar sig till kontrollmyndigheter och livsmedelsföretag. Här hittar du det mesta om både livsmedelskontroll och regler på livsmedelsområdet.

Två huvudinriktningar

Du som jobbar med livsmedel antingen på en kontrollmyndighet eller på ett företag har ett stort och komplext regelverk att ta hänsyn till. I Kontrollwiki hittar du den lagstiftning som gäller och Livsmedelsverkets tolkning av, och vägledning till reglerna och hur de kan tillämpas. Informationen har två huvudinriktningar:

  • Dels får du veta hur den offentliga livsmedelskontrollen ska vara organiserad och hur myndigheterna kan planera, utföra och följa upp kontrollen.
  • Dels får du kunskap inom en lång rad sakområden inom hela livsmedelskedjan samt om material i kontakt med livsmedel.

Livsmedelsföretagen finner också information på Livsmedelsverkets webbplats under fliken "Företagande, regler & kontroll". Här finns information riktad direkt till företagen, blanketter, ansökningar och annat.

Företagande, regler & kontroll

Uppdaterad och aktuell

Kontrollwiki består av information från Livsmedelsverkets tidigare vägledningar, handböcker, instruktioner och annat. Vi bearbetar och flyttar kontinuerligt över fakta från tidigare dokument till Kontrollwiki. Innehållet förändras också i takt med att regelverket gör det eller ny vägledning tas fram.

I Kontrollwiki finns även instruktioner som enbart riktar sig till Livsmedelsverkets egen personal. Informationen beskriver hur kontrollen ska utföras och ligger till viss del dold för andra än Livsmedelsverket.