Till huvudinnehåll

Kontrollwiki på en minut

Hur kan en myndighet planera sin livsmedelskontroll så att den ger bäst resultat? Vilka regler gäller för ägg, kosttillskott, fisk, hygien eller information? Vad händer om ett företag inte följer reglerna? Det och mycket annat får du veta i Kontrollwiki.

Vad är Kontrollwiki?

Kontrollwiki är Livsmedelsverkets särskilda webbplats med fördjupad information om livsmedelskontroll och tolkning av lagstiftningen. Informationen har två huvudinriktningar:

  • Dels får du veta hur den offentliga kontrollen ska vara organiserad och hur den kan planeras, utföras och följas upp.
  • Dels får du kunskap inom en lång rad sakområden.

Kontrollwiki riktar sig i första hand till dig som arbetar med livsmedelskontroll men är öppen för alla som behöver fördjupad kunskap. Företagen hittar också information på Livsmedelsverkets webbplats under fliken ”Produktion, handel och kontroll”. Här finns bland annat blanketter, ansökningar och annat. 

Produktion, handel och kontroll

Olika information och sidor

I Kontrollwiki finns stödjande information som ger hjälp att tolka livsmedelslagstiftning och vägledning till att utföra livsmedelskontroll. Här finns också styrande information, som enbart är riktad till Livsmedelsverkets egen kontrollpersonal. Informationen beskriver på vilket sätt Livsmedelsverkets personal ska utföra kontroll. 

Du finner tre olika typer av sidor: 

  • Faktasidor. Innehåller information inom en lång rad ämnen och finns i menyn Innehåll. Informationen blir allt mer specifik ju längre ner på de olika undersidorna du kommer.
     
  • Lagstiftningssidor. Presenterar lagstiftningen och innehåller länkar till bland annat den konsoliderade, fullständiga, versionen av lagstiftningen som innehåller alla ändringar.
     
  • Samlingssidor. Samlar ihop flera olika faktasidor inom ett visst ämne och kan vara bra att ha vid kontroll av en viss verksamhet. 

Kontrollwiki fylls ständigt på med mer

Kontrollwiki består av information från Livsmedelsverkets tidigare vägledningar, handböcker, instruktioner och annat. Vi bearbetar och flyttar kontinuerligt över fakta från tidigare dokument till Kontrollwiki.