EG-förordning 1829/2003

Genetiskt modifierade livsmedel och foder

Ändringar med mera

Mer information

Nedan finns länk till EU-kommissionens register över genetiskt modifierade organismer - GMO, godkända för livsmedel.

EG-förordning 1981/2006 är en tillämpningsföreskrift som gäller gemenskapens referenslaboratorier för genetiskt modifierade organismer.

EG-förordning 641/2004 är en tillämpningsföreskrift som gäller ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Lagstiftning