Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Märkning av berikade livsmedel

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Utöver de generella reglerna om märkning finns särskilda krav för hur berikade livsmedel ska märkas. Här hittar du de regler som gäller märkning av berikade livsmedel.

Begränsningar vid märkning av berikade livsmedel

I märkning, presentation och reklam för berikade livsmedel får det inte påstås eller antydas att en väl sammansatt och varierad kost inte skulle vara tillräcklig för att täcka näringsbehovet. Det är inte heller tillåtet att påstå något om det ökade näringsvärdet av ett berikat livsmedel om det kan förvirra eller vilseleda konsumenten. Se artikel 7 i (EG) nr 1925/2006. För att få göra näringspåståenden om ett livsmedel måste kraven i bilagan till förordning (EG) 1924/2006 vara uppfyllda.

Närings- och hälsopåståenden

De namn/beteckningar på vitaminer och mineralämnen som används i bilaga I till förordning (EG) nr 1925/2006 ska också användas i ingrediensförteckningen.

Beteckningar för ingredienser

När särskild märkning kan krävas

När vissa andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan tillsätts ett livsmedel kan det i vissa fall innebära att särskild märkning krävs.

Exempel på när särskild märkning krävs

När ämnet koffein ingår som en ingrediens i en dryck ska en varningsmärkning tillsammans med dryckens koffeinhalt anges i märkningen. Se punkt 4.1 i bilaga III till förordning (EU) nr 1169/2011

Ytterligare obligatoriska uppgifter för vissa typer eller kategorier av livsmedel

Berikade ingredienser

Om berikade ingredienser används i en sammansatt produkt, exempelvis berikat vetemjöl i pannkaka, ska detta deklareras i ingrediensförteckningen. Se artikel 2 punkt 2 f och artikel 18 i förordning (EU) nr 1169/2011. Vitaminer och mineralämnen ska endast anges i näringsdeklarationen om halterna i slutprodukten uppgår till minst en betydande mängd.

Sammansatta ingredienser

Högsta och lägsta mängder vitaminer och mineralämnen som får tillsättas

Näringsdeklaration

Näringsdeklarationen på berikade livsmedel ska dels innehålla uppgifter enligt den obligatoriska näringsdeklarationen och dels uppgifter om de totala mängderna (summan av eventuell naturlig mängd och tillsatt mängd) av de vitaminer eller mineralämnen som tillsatts livsmedlet. Se artikel 50 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Observera att det är de vitaminer och mineraler som tillsatts så att livsmedlet innehåller en betydande mängd som måste deklareras i näringsdeklarationen. Övriga vitaminer eller mineraler som ingår naturligt i betydande mängd får anges frivilligt i näringsdeklarationen.

De måttenheter som anges i del A.1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1169/2011 ska användas och anges per 100 g eller 100 ml.

Vitaminer och mineralämnen ska dessutom anges i procent av det dagliga referensintaget per 100 gram eller 100 milliliter. Se artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Näringsdeklaration

Närings- och hälsopåståenden

Om närings- eller hälsopåståenden används om berikade livsmedel ska de uppfylla villkoren i förordning (EG) nr 1924/2006.

Närings- och hälsopåståenden - regler

Sidans taggar
Lagstiftning