LIVSFS 2019:1

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper

Mer information

Förordning (EU) nr 2016/128 om livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) ska börja tillämpas den 22 februari 2019 utom när det gäller FSMP avsedda för spädbarn. Förordning (EU) nr 2016/128 ska tillämpas från den 22 februari 2020 för FSMP avsedda för spädbarn. Fram till dessa datum gäller Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:15).

Lagstiftning