EU-förordning 2015/2232

Tillåtelse att höja gränsvärdena för berikning av vin som produceras av
druvor som skördats under 2015 i alla vinodlingsregioner i Danmark,
Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket

Efter årets regniga sommar har EU beslutat att höja gränsen för hur mycket alkoholhalten i vin framställt av druvor som odlats i Sverige får höjas. Genom tillsats av socker får alkoholhalten höjas med 3,5 % vol istället för 3 % vol som är den vanliga gränsen för berikning i zon A. 

Lagstiftning