EU-förordning 172/2013

Styrkande av vissa befintliga vinbeteckningar i registret i rådets förordning (EG) nr 1234/2007

Kort information om förordningen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 172/2013 om strykande av vissa befintliga vinbeteckningar i registret i rådets förordning (EG) nr 1234/2007. Denna förordning gäller för vissa viner med beteckningar som strukits ur registret över skyddade vinbeteckningar. Dessa viner får saluföras så länge lagret gäller om de märkts eller släppts ut på marknaden innan denna förordning träder ikraft.

Lagstiftning