EU-förordning 2019/33

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

Mer information om EU-förordning 2019/33

Förordningen ersätter Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009  (konsoliderad version 2018-03-03) som fortfarande är tillämplig i de delar som framgår av övergångsbestämmelserna i EU-förordning 2019/33.

När träder förordningen i kraft?

Den 14 januari 2019

Vilka berörs av förordningen?

Tillverkare, försäljare och konsumenter av produkter från vinsektorn.

Vad innehåller förordningen?

Förordning (EG) nr 607/2009 upphävs.

Kompletterande regler för produkter inom vinsektorn om:

  • Ansökan om skydd
  • Invändningsförfarandet
  • Begränsningar av användning av skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning
  • Ändringar av produktspecifikationer och av traditionella uttryck
  • Avregistrering av skydd
  • Märkning och presentation
Lagstiftning