Skriv ut
Jämför versioner

Handel inom EU, import och export

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du information om den offentliga kontrollens roll i den globala handeln med livsmedel: handel inom EU, import och export från tredje land.

Handel inom EU

Inom EU rör sig livsmedel fritt över gränserna med vissa undantag. Vid handel inom EU använder vi oss av beteckningarna införsel och utförsel. Livsmedel som tas in i Sverige från ett annat EU-land kallas för införsel. Livsmedel som förs ut ur Sverige till ett annat EU-land kallas för utförsel.

Vägledning - Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Import av livsmedel och köksredskap

När företag importerar livsmedel från ett land utanför EU har den offentliga kontrollen en viktig roll vid gränskontrollen. På sidorna om import får du information om vad kontrollen av livsmedel innebär, vilka varor som berörs och om olika myndigheters kontrollansvar.

Import av livsmedel och köksredskap till EU

Export av livsmedel

När det gäller företag som exporterar livsmedel till ett land utanför EU bedriver exportgruppen vid Livsmedelsverket ett arbete både med att öppna nya exportmarknader till länder utanför EU och att underhålla dessa så att exporten kan fortsätta. På sidorna om export finner du information om vilken roll den övriga kontrollpersonalen har i detta arbete.

Export av livsmedel

Sidans taggar
Lagstiftning