EU-förordning 2016/779

Fastställande av enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak

Kort information om EU-förordning 2016/779

Förordningen gäller inte snus, endast tuggtobak. För mer information, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats, se länk nedan.

Lagstiftning