EU-förordning 1151/2012

Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Mer information om författningen

Bakgrund

Inom ramen för EU:s kvalitetspolitik för jordbruksprodukter har ordningarna för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter inrättats. Skyddet gäller på hela Europeiska unionens territorium samt under vissa förutsättningar i tredje land. Kvalitetsordningarna har skapats för att hjälpa jordbrukarna att förmedla information om produkternas kvalitet och egenskaper samt för att garantera konsumenterna lämplig information.

EU-kommissionens databas

Nedan finns en länk till EU-kommissionens databas, DOOR, som innehåller information om beteckningar för vilka sökts skydd, offentliggjorda ansökningar samt registrerade skyddade beteckningar.

Samlingssidor
Lagstiftning