Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Färdigförpackade livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan får du veta vad som egentligen räknas som ett färdigförpackat livsmedel. Det finns en definition för det i lagstiftningen. Alla färdigförpackade livsmedel ska vara fullständigt märkta med ett antal obligatoriska uppgifter.

En kund tittar på färdigförpackade livsmedel i butik

Vad är ett färdigförpackat livsmedel? 

Ett färdigförpackat livsmedel är ett livsmedel som placerats i en förpackning innan det når konsumenten. Förpackningen behöver inte omsluta livsmedlet helt. Avgörande är om förpackningen omsluter livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras. Hela definitionen finns i artikel 2.2 e i förordning (EU) nr 1169/2011.

Syntetiska korvskinn, som är gas- och vätsketäta, kan till exempel anses som färdigförpackningar. Däremot är ätbara korvskinn av traditionellt slag, till exempel natur- eller konsttarm, inte färdigförpackningar. 

Grönsaker eller frukter som placerats i någon form av försluten plastpåse, nät eller tråg är ett färdigförpackat livsmedel. Om tråget däremot är öppet, som ofta är fallet med jordgubbar, så anses det inte vara en färdigförpackning.

Exempel på färdigförpackade livsmedel

  • Ruccolasallat i slutet tråg eller påse är ett färdigförpackat livsmedel. Det ska vara fullständigt märkt enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 1169/2011. Eftersom ruccolasallat är en grönsak som vanligtvis inte har delats i bitar krävs inte datummärkning. Se bilaga X till samma förordning.

  • Isbergssallat, som skurits i bitar och placerats i sluten påse, är ett färdigförpackat livsmedel och ska vara fullständigt märkt enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 1169/2011. Eftersom sallaten är skuren i bitar omfattas den inte av undantagen i bilaga X till samma förordning.

Förpackningar som skydd vid transport med mera

Hel färsk frukt och färska grönsaker, förpackade individuellt i plastfilm, som gurka och paprika, betraktas inte som färdigförpackade livsmedel så länge produkterna är hela.

Ett enskilt salladshuvud i plastpåse anses inte heller som färdigförpackat. Plastfilmen/påsen betraktas som skydd vid transport av ömtåliga livsmedel i dessa fall.

Oavsett om grönsakerna eller frukterna är färdigförpackade eller inte så gäller Jordbruksverkets handelsnormer som kontrolleras av Jordbruksverket, så länge frukterna eller grönsakerna inte har delats eller processats vidare.

Handelsnormer för frukter, grönsaker, bär, örter och nötter - Jordbruksverket

Inslagna/folierade godisbitar som saluförs i lösvikt ska inte betraktas som färdigförpackade livsmedel. Inslagningspappret/folien bör betraktas som ett skyddande hölje som används för att bitarna inte ska kladda ihop.

Andra livsmedel som förpackats individuellt i plastfilm, exempelvis kavring, är färdigförpackade.

Livsmedel som inte är färdigförpackade

Livsmedel som inte anses vara färdigförpackade, enligt definitionen av färdigförpackade livsmedel, är sådana livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning. 

Livsmedel som inte är färdigförpackade