Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Mallar och exempel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan finner du mallar för olika dokument du behöver i arbetet med revision av kontrollmyndigheter. Här finns även exempel på rekommendationer.

Mallar för olika steg i revisionsprocessen

Mall - Revisionsplan

Mall - Revisionsrapport

Mall - Bedömning åtgärdsplan

Mall - Inför uppföljning av åtgärdsplan

Mall - Bedömning av genomförda åtgärder

 

Exempel på rekommendationer

Nedan hittar du exempel på hur slutsatser och rekommendationer som kan komma fram vid en revision kan kommuniceras till kontrollmyndigheten.

Allmänt

Rekommendationer bör inte föreskriva de åtgärder som kontrollmyndigheten ska vidta, utan i stället specificera resultatet som ska uppnås genom hur kontrollmyndigheten genomför korrigerande och förebyggande åtgärder. Det är dock inte alltid så lätt.

Ibland kan slutsatserna från två eller fler revisionsområden hänga tätt ihop. Då kan en rekommendation skrivas som täcker in båda slutsatserna. Tidigare har detta noterats som två olika avvikelser (”dubbla avvikelser”) medans nu kan det uttryckas som en rekommendation.

Nedan ges exempel på rekommendationer. Listan kommer att fyllas på då allt eftersom vi använder den nya revisionsprocessen.

Exempel 1

Slutsats Riskbaserad kontroll: Flerårig kontrollplan fanns för dricksvattenanläggningar men den följdes inte.

Rekommendation: Myndigheten rekommenderas att följa sin kontrollplan och utföra planerade kontroller på dricksvattenanläggningar.

Exempel 2

Slutsats Kompetens: Myndighetens kontrollpersonal saknade kompetens inom området märkning.

Rekommendation: Myndigheten rekommenderas att säkerställa kontrollpersonalens kompetens inom samtliga aktuella områden som ingår i myndighetens kontrollansvar.

Exempel 3

Slutsats Kontrollpersonal: Det fanns en personalbrist.

Slutsats Uppföljning: Myndigheten var medveten om sin personalbrist men hade inte vidtagit åtgärder mot den.

Rekommendation: Myndigheten rekommenderas att vidta åtgärder mot brister som myndigheten själv upptäcker i sin verksamhet, bland annat konstaterad personalbrist.

Exempel 4

Slutsats Riskbaserad kontroll: Myndigheten följde inte sin riskbaserade plan och det fanns en kontrollskuld till aktörerna.

Slutsats Finansiering: Myndigheten hade inte säkerställt finansiering för att åtgärda sin kontrollskuld som de sköt framför sig år efter år.

Slutsats Uppföljning: Myndigheten saknade en plan för att arbeta av skulden.

Rekommendation: Myndigheten rekommenderas att säkerställa finansieringen för att åtgärda sin kontrollskuld, planera för åtgärder samt genomföra åtgärderna.