Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Krav enligt annan lagstiftning för den som håller fjäderfän

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om regler som rör ägg och fjäderfän som regleras av Jordbruksverket.

Obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfä - för värphöns och vaktlar

Det finns regler om obligatorisk salmonellakontroll på fjäderfäanläggningar där det yrkesmässigt hålls värphöns eller vaktlar för produktion av konsumtionsägg i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2007:19. Dessa föreskrifter gäller inte för anläggningar som har färre än 200 värphöns eller vaktlar och som enbart säljer ägg direkt till konsument för enskilt bruk.

Information till primärproducenter om provtagning av fjäderfäbesättningar finns hos Jordbruksverket.

Vägledning för obligatorisk salmonellakontroll på fjäderfä - Jordbruksverkets webbplats

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän - Jordbruksverkets webbplats

Registrering hos Jordbruksverket - fågelinfluensa och skyddsområden

Den som håller fjäderfän måste registrera platsen för detta hos Jordbruksverket. Syftet med registreringen är att kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

Reglerna innebär att den som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera sin anläggning hos Jordbruksverket. Kravet på registrering gäller även den som har fjäderfän för personligt bruk, till exempel hobbyhöns.

Registrering - Jordbruksverkets webbplats

Fågelinfluensa och restriktioner

Fågelinfluensa är inte en livsmedelsburen smitta, men är mycket smittsam för andra fåglar. För att förhindra att smitta sprids till andra fjäderfän finns restriktioner för hur man får sälja ägg och fjäderfäkött i övervaknings- och skyddsområden, som är påverkade av fågelinfluensa.

Aktuell information om vilka områden det gäller och regler om försäljning samt konsumtion av ägg finns på Jordbruksverkets webbplats.

Fågelinfluensa - Jordbruksverkets webbplats