Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Intervjufrågor vid matförgiftning

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Vid matförgiftning finns både frågor som alltid bör ställas och andra frågor som är bra att få svar på. Både för smittskyddsenheten och den kommunala kontrollmyndigheten. Nedan följer en lathund med frågorna som ger svaren.

Myndigheternas logotyper som står bakom handboken

Vilka frågor behöver jag få svar på?

Notera alltid följande uppgifter inledningsvis:

 • Datum för anmälan
 • Mottagare av anmälan
 • Anmälningssätt: telefon, mejl etc.
 • Personuppgifter uppgiftslämnaren: namn, adress, kön, yrke, telefon och e-post
 • Uppgiftslämnarens koppling till den insjuknade: själv sjuk, anhörig, företag

Frågor som alltid bör ställas

Följande frågor kan användas av både smittskyddsenheten och den kommunala kontrollmyndigheten. Frågorna 1-13 bör alltid ställas

 1. Vad åt och drack du som du misstänker att du har blivit sjuk av? (även tillbehör som kryddor, is med mera). Har du eller någon annan tagit foto på maten?
 2. Var åt du? När åt du? (datum och ungefärlig tidpunkt på dagen)
 3. När fick du de första symtomen? (datum, tid)
 4. Vilka symtom har du eller har du haft? (exempelvis diarré, kräkning, feber)
 5. När upphörde symtomen? (datum, tid ungefär)
 6. Åt du ensam eller i sällskap med andra, hur många personer ingick i så fall i sällskapet?
 7. Blev fler sjuka? Eventuellt namn, kön, ålder, telefon och mejl på dessa?
 8. Har du besökt läkare eller sökt vård eller lämnat prov (avföring, blod etc.)? Resultat? Ifall det inte redan har skett, informera om att provtagning kan bli aktuellt.

  Skicka personer på provtagning 

 9. Finns det andra sjuka i din nära omgivning?
 10. Övriga måltider du ätit? (tidigare under dagen och 1–2 dygn före insjuknandet). Även längre tillbaka kan bli aktuellt beroende på misstänkt smittämne.  
 11. Iakttagelser om maten du ätit/druckit? (varm, kall, rå inuti, lukt och så vidare)
 12. Har du varit utomlands? I så fall var och när?
 13. Har du misstänkt kontaminerat livsmedel hemma? Spara i frys eller kyl tills vidare.

  Smittämnen/agens-symtom, inkubationstid/varaktighet

  Ta prov på livsmedel

Frågor som kan behöva ställas

 1. Äter du läkemedel, har försvagat immunförsvar, mag-tarm problem etc?
 2. Har du barn på förskola eller skola? Finns det magsjuka på förskolan?
 3. Kan du tänka dig andra smittkällor, personer i din närhet eller liknande?
 4. Jobbar du inom ett vårdyrke eller i livsmedelsbranschen?
 5. Har du druckit vatten från egen brunn, enskild brunn eller ytvatten?
 6. Har du någon allergi/överkänslighet mot livsmedel?
 7. Är du vegetarian, vegan, äter specialkost?
 8. Har du husdjur eller har du varit i kontakt med djur, till exempel reptiler, fåglar, katter?
 9. Har du varit på idrottstävling, kurs, utflykt, handlat på en marknad eller liknande?
 10. Har du ätit grillat kött?
 11. Har du besökt lantgård, klappat djur, druckit opastöriserad mjölk?
 12. Har du kommit i kontakt med gödsel eller gödselmedel från nötkreatur eller andra djur?
 13. Har du hållit på med trädgårdsarbete, ved, gammalt gräs, fågel- eller djurspillning?
 14. Har du badat i insjö, hav, pool eller annat?
 15. Är det något du har kommit på under samtalet som du vill tillägga? 

Observera att det kan krävas mer specifika frågor än de ovan nämnda, särskilt om smittämnet är känt. Folkhälsomyndigheten hjälper gärna till med denna typ av enkäter och intervjuer.

Folkhälsomyndighetens webbplats