Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Minneslista vid godkännande: mjölkprodukter

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Använd minneslistan nedan vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.

Frågeställningarna bygger på lagkrav ur förordning (EG) nr 853/2004 gällande mjölkprodukter och ska alltid användas tillsammans med

Minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.

Fråga

Obehandlad mjölk

1.1

Finns utrustning för att snabbt kunna kyla mjölk och/eller råmjölk, när så är nödvändigt?

Se avsnitt IX, kapitel II, I, punkt 1-2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.2

Uppfyller utrustning för värmebehandling av obehandlad mjölk, råmjölk, mjölkprodukter eller råmjölksbaserade produkter kraven på tid och temperatur?

Se avsnitt IX, kapitel II, II punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.3

Finns utrustning som möjliggör omedelbar förslutning av förpackningar med flytande mjölkprodukter och råmjölksbaserade produkter och som förhindrar kontaminering?

Se avsnitt IX, kapitel III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.4

Är förslutningssystemet så utformat att det klart framgår och lätt kan kontrolleras om förpackningen öppnats?

Se avsnitt IX, kapitel III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Fråga

Informationsöverföring i samband med platsbesök

2.1

Ge muntlig information i tillämpliga fall om befintlig lagstiftning:

  • märkningskrav, se avsnitt IX, kapitel IV och V i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004

  • föreskrifter om livsmedelsinformation, se LIVSFS 2014:4

  • föreskrifter om mjölk och ost, se LIVSFS 2003:39

  • föreskrifter om livsmedelshygien, se LIVSFS 2005:20.