Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av tillsatser

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här följer speciella bestämmelser om gränskontroll av tillsatser.

Skyddsåtgärder för tillsatser i gränskontrollen

Det finns skyddsåtgärder som rör import av vissa tillsatser från särskilda länder. Till exempel gränskontrolleras förtjockningsmedlet guarkärnmjöl från Indien, på grund av förekomst av miljögifterna pentaklorfenol (PCP) och dioxiner. Se förordning (EU) 2019/1793. Ytterligare skyddsåtgärder för andra produkter från andra länder kan beslutas om med kort varsel. 

Tillsatser

Guarkärnmjöl från Indien

Sidans taggar
Lagstiftning