Skriv ut
Jämför versioner

Minneslista vid godkännande: fryshus som fryser ned fiskeriprodukter

Styrande instruktion för Livsmedelsverket

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Här finner du en minneslista att använda vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.

Frågeställningarna bygger på lagkrav ur förordning (EG) nr 853/2004 gällande fryshus som fryser ned fiskeriprodukter och ska alltid användas tillsammans med

minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.

1

Krav för anläggningar där fiskeriprodukter fryses 

1.1

Finns det infrastrukturella förutsättningar för att snabbt sänka temperaturen till en kärntemperatur på högst -18 °C?

Kommentar: kravet gäller anläggningar på land där fiskeriprodukter fryses, se avsnitt VIII, kapitel III B bilaga III till förordning(EG) nr 853/2004.

Se avsnitt VIII, kapitel I, del I C, punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.2

Finns infrastrukturella förutsättningar för att hålla fiskeriprodukterna i lagerutrymmena vid en temperatur på högst -18 °C?

Har lagerutrymmena utrustning för temperaturregistrering placerad så att den lätt kan avläsas?

Temperaturgivare skall placeras i den del av lagerutrymmet där temperaturen är högst.

Se avsnitt VIII, kapitel I, del I C, punkt 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

2

Informationsöverföring i samband med platsbesöket

2.1

Det saknas specifik information för aktuell verksamhet. Se

minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.