Till huvudinnehåll

LIVSFS 2021:8

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Mer information om LIVSFS 2021:8

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2022.
Genom föreskrifterna upphävs förskrifterna (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering.

Föreskrifterna har innan ikraftträdandet ändrats genom LIVSFS 2021:14. Detta eftersom vissa avgifter inte ändrades utan överfördes till de nya föreskrifterna utan översyn. Denna översyn har nu i huvudsak genomförts. Vissa andra avgifter justeras också på grund av ändringar i de bakomliggande beräkningarna.

Bestämmelserna om godkännandeavgift i 2 kap. 1 § i de upphävda föreskrifterna ska fortsätta gälla för ansökan om godkännande som inkommit till Livsmedelsverket innan den 31 december 2021.


Mer information