Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Livsmedelsbedrägeri

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Livsmedelsbedrägeri är när en aktör medvetet begår överträdelser som vilseleder konsumenter eller andra livsmedelsföretagare, genom livsmedel eller livsmedelsinformation, i syfte att tjäna pengar.

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda konsumenters hälsa och konsumenters intressen. Genom den offentliga kontrollen verifieras livsmedlens överensstämmelse med livsmedelslagstiftningen och aktörers lagefterlevnad.

Skyddet för konsumenters intressen innebär att de ska kunna lita på informationen om livsmedlen. Syftet med skyddet är att förebygga att bedrägliga eller vilseledande ageranden, att förvanskning av livsmedel och andra ageranden som kan vilseleda konsumenter inte förekommer. Se artikel 8 i förordning (EG) nr 178/2002.

Kontrollmyndigheterna ska bland annat utföra offentlig kontroll för att upptäcka eventuella avsiktliga överträdelser och verifiera att livsmedelsinformation inte är vilseledande.

Som inspektör kan du bidra till att förebygga att konsumenter och livsmedelsföretagare blir vilseledda eller till och med lurade.