Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Checklista utfärda exportintyg

Styrande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Här hittar du som inspektör en checklista för att utfärda exportintyg

 1. Kontrollera att myndigheten där du är anställd är kontrollmyndighet över anläggningen där intyget ska utfärdas.
 2. Kontrollera att du har rätt intyg för produkten.
 3. Kontrollera att anläggningen är godkänd för export av produkten till importlandet om sådana krav finns.
 4. Intyget ska utfärdas från den anläggning som skickar produkten till importlandet. 
 5. Kontrollera mot sändningen att samtliga uppgifter i intyget är korrekta/överensstämmer med sändningen, till exempel datum, varans ursprung, märkning, adressuppgifter och så vidare.
 6. Intyget ska ha ett unikt referensnummer enligt modellen löpnummer/årtal/anläggningsnummer (till exempel 01/04/206).
 7. För intyg som består av flera blad ska varje sida vara märkt med referensnummer. 
 8. Kontrollera att sändningens plombnummer är samma plombnummer som står i intyget.
 9. Kontrollera att alla delar av intyget är ifyllda.
 10. Om intyget anger att delar av intygtexten ska strykas så ska detta göras. Stryk inget på eget initiativ.
 11. Intyga inget in blanco, det vill säga skriv inte under tomma och ofullständigt ifyllda intygsformulär.
 12. Skriv under intyget med blått, beständigt bläck.
 13. Använd rätt myndighetsstämpel.
 14. Skanna in utfärdat intyg och underliggande dokument i ditt diariesystem

 

Sidans taggar
Lagstiftning