Skriv ut
Jämför versioner

Checklista utfärda exportintyg

Styrande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Här hittar du som inspektör en checklista för att utfärda exportintyg

 1. Kontrollera att myndigheten som du är representerar är kontrollmyndighet över anläggningen där sändningen går ifrån.
 2. Kontrollera att du har rätt intyg för produkten.
 3. Kontrollera att anläggningen är godkänd för export av produkten till importlandet om sådana krav finns.
 4. Intyget ska utfärdas från den anläggning som skickar produkten till importlandet. 
 5. Kontrollera mot sändningen att samtliga uppgifter i intyget är korrekta/överensstämmer med sändningen, till exempel datum, varans ursprung, märkning, adressuppgifter och så vidare.
 6. Intyget ska ha ett unikt referensnummer enligt modellen löpnummer/årtal/anläggningsnummer, exempelvis 00001-2020-206. Detta gäller inte för förbeställda intygsblanketter för EaEU.
 7. För intyg som består av flera blad ska varje sida vara märkt med referensnummer. 
 8. Om intyget innehåller plombnummer, kontrollera att sändningens plombnummer stämmer överens med vad som står i intyget.
 9. Kontrollera att alla delar av intyget är ifyllda.
 10. Om intyget anger att delar av intygtexten ska strykas så ska detta göras. Stryk inte på eget initiativ.
 11. Intyga inget in blanco, det vill säga skriv inte under tomma och ofullständigt ifyllda intygsformulär.
 12. Skriv under intyget med blått, beständigt bläck.
 13. Använd rätt officiell stämpel för myndigheten.
 14. Skanna in utfärdat intyg och underliggande dokument i ditt diariesystem

 

Sidans taggar
Lagstiftning