Skriv ut
Jämför versioner

Norovirus

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet eller med livsmedelsutbrott på en smittskyddsenhet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Calicivirus, som orsakar vinterkräksjukan, kan delas in i två grupper, noro- och sapovirus. Norovirus är den vanligaste och presenteras mycket kort här.

Kort om norovirus, relaterat till livsmedels- eller dricksvattenburen smitta

 • För norovirus se länk avseende 
  Symtom, inkubationstid, varaktighet

 • I Sverige orsakas en stor andel av matförgiftningsutbrotten av norovirus. 

 • Norovirus sprids lätt från person till person. Det räcker med ett fåtal viruspartiklar, 1–100, för att smitta en person. I en enda droppe från en kräkning kan det finnas tusentals viruspartiklar.

 • Sannolikt bär en del på viruset utan att ha symptom, dessa kan ändå sprida smitta. Det kan därför vara svårt att avgöra om smitta har skett via livsmedel eller smittbärande person. 

 • Smitta kan spridas via person som har varit i kontakt med en vinterkräksjuk person. Överväg därför alltid att ta prov på all personal vid misstanke om norovirussmitta. 

 • Cirka 20 procent av befolkningen är genetiskt skyddade mot någon eller några av varianterna av kräksjukeviruset. Det betyder att de inte i lika hög utsträckning som övriga insjuknar trots exponering.  

 • Noroviruspartikeln kan överleva lång tid i de flesta miljöer, sannolikt åtskilliga månader i vatten, kortare tid på hårda ytor. Rengöring och desinfektion efter ett utbrott är därför mycket viktigt.

 • Handsprit har svag effekt på norovirus, rekommendera noggrann handtvätt med tvål och vatten och att torka händerna helt torra, helst med pappershanddukar, efter varje toalettbesök och före matlagning.

 • Kokning i minst en minut rekommenderas för att inaktivera viruset, vid misstanke om kontaminerat livsmedel. Viruset tillväxer inte i livsmedel.

 • Du kan frysa livsmedelsprov med misstänkt förekomst av norovirus i väntan på analys. Håll dricksvattenprov kylda, det vill säga vid högst 8°C, i väntan på analys.

 • Säkerställ att överblivna humanprov som skickas in för virusanalys sparas på laboratoriet under hela utredningen. Typning kan bli aktuellt.

Överväg att skicka livsmedel för analys i följande fall:

 • Norovirus har påvisats i patientprov.

 • Intervju- och enkätsvar pekar på att norovirus finns i ett specifikt livsmedel/maträtt.

 • Livsmedel med hög risk för förekomst av norovirus är aktuellt i ett utbrott exempelvis frysta importerade bär, ostron eller färska bladgrönsaker.

 • Misstanke om att smittbärande person har hanterat livsmedel som inte upphettats före förtäring såsom sallad, räkor, tårta eller smörgåsar.

 • Misstänkt kontaminerat dricksvatten har serverats eller använts vid sköljning av livsmedel. 

Överväg INTE att skicka livsmedel för analys i följande fall:

 • När det är epidemiologiskt klarlagt att livsmedelspersonalen har orsakat smittan.

 • Inget specifikt livsmedel är misstänkt, exempelvis vid en buffé där epidemiologisk undersökning inte pekat mot någon särskild maträtt.

 • Provtaget livsmedel är mindre än 10 gram. 

Ta alltid kontakt med laboratoriet innan du skickar livsmedel- eller dricksvatten för virusanalys. Information om calicivirus det vill säga noro- och sapovirus  finns på Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Folkhälsomyndigheten

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets analys- och laboratorietjänster

Sidans taggar
Lagstiftning