Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Anvisning Myndighetsrapportering 2025

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2025 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2026.

Detta dokument vänder sig till de enligt livsmedelslagstiftningen lokala kontrollmyndigheterna och till Livsmedelsverket. Alla värdeförråd finns inte med i anvisningen så för systemleverantörerna hänvisar vi till Riskklassning_Kodverk_v3.0 publicerat på <www.livsmedelsverket.se>.

Start – Företagande, regler & kontroll ­– Så kontrolleras ditt företag ­­– Vägledningar och kontrollhandböcker – Kravspecifikationer riskklassning

Det är kontrollmyndigheten som ska rapportera in uppgifter och som också ansvarar för att inrapporterade uppgifter är korrekta. Om två eller flera kommuner gått samman till en gemensam myndighet, så är det den som ska rapportera och inte de enskilda kommunerna. Däremot om en kommun har två nämnder med ansvar för livsmedelskontroll, så ska dessa två rapportera tillsammans. Om två eller flera kommuner samarbetar, men fortfarande har enskilda ansvariga nämnder så ska varje kommun (nämnd) rapportera för sig. Tänk på att kontakta Livsmedelsverket myndighetsrapportering@slv.se vid förändringar av myndighetskonstellation.

Anvisningen har beslutats med stöd av Livsmedelsverkets föreskrifter om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter (LIVSFS 2009:13) och gäller för rapportering av den kontroll som utförts under 2025.

De uppgifter som samlas in används för rapportering till EU-kommissionen enligt artikel 113 i 2017/625 med tillämpningsförordning 2019/723. Insamlade uppgifter används även för analyser behövs för Livsmedelsverkets arbete med att stödja och leda kontrollen.

I anvisningen förekommer begreppen anläggning och verksamhet. Verksamhet är ett samlingsbegrepp där även kontaktmaterialverksamheter ingår.

Hur går rapporteringen till?

Rapporteringen sker genom att en XML-fil laddas upp på Myndighetsrapporteringens webbplats <imyr.livsmedelsverket.se>.

XML-filen ska följa ett specifikt XML-schema, som publiceras på Livstecknet.

XML-filen tas normalt ut från verksamhetssystemet eller ett tilläggsprogram. Om du inte vet hur du ska få ut XML-filen, kontakta din systemleverantör.

Uppgifterna i avsnittet – Information om myndigheten – rapporteras i ett webbformulär direkt på webbplatsen.

Myndigheten är skyldig att säkerställa att rätt personer har behörighet att rapportera för myndigheten. Kontakta myndighetsrapportering@slv.se för inloggning.

Förändringar i 2025 års anvisning

Här listar vi de större ändringar som gjorts sedan 2024 års anvisning. Det har förutom dessa gjorts en del formaliaändringar såsom att riskklassningsuppgifterna fått ett eget avsnitt.

Nya formulärfrågor (information om myndigheten)

Antal personer som arbetat operativt med livsmedelskontroll/dricksvattenkontroll

Revision enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625

Tillagda rapporteringspunkter

A13               Anmälan av mottagning av vildsvin
A14               Leverans av produkter av vildsvin
C12               Konsumentinformation om vildsvin
L12               Analys av trikiner och cesium i vildsvin
L13               Vildsvinsdokumentation 

Minskning av provtagningsfrekvens dricksvatten

Vid minskning av provtagningsfrekvens på dricksvatten ska inte längre parametrar utgående dricksvatten och minskning (%) för parameter på utgående dricksvatten rapporteras. Motsvarande poster för dricksvatten hos användare är kvar. Observera att det bara är rapporteringskravet som tagits bort, det är alltså ingen ändring i dricksvattenföreskrifterna.

Förändringar i kodverket som påverkar rapporteringen

Aktiviteten "Inköp av frön för groddning" i tidigare led (TLUA021) ska inte längre aktivera produktgrupp. Aktiviteten ska alltså finnas kvar, men den ska inte längre aktivera produktgrupp. De verksamheter som har produktgrupp på grund av denna aktivitet behöver rättas till nästa riskklassningsbeslut.