Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

ABP flöde vid slakt av får och get

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du ett generiskt flödesschema för slakt av får och get, en av de verksamheter där den officiella veterinären ska utföra revision enligt förordning (EG) nr 854/2004. Använd gärna schemat som stöd vid kontroll av flöde av ABP genom en livsmedelsanläggning.

 

Samtliga steg i flödet

→ material som samlas upp från filter i golvbrunnar eller filter, max 6 mm, på annan plats i anläggningen

→ material i form av spill på golv under produktionen

→ material som samlas upp vid rengöring efter produktion

→ material från eventuella hygiensugar, där de är placerade i flödet

→ material från djur provtagna för TSE i avvaktan på provsvar

→ material från djur som vid provtagning för TSE befunnits vara positiva

→ material för fortbildning och forskning i det steg i flödet där det avskiljs

→ material som av livsmedelsföretagaren klassas om från livsmedel till ABP i det steg i flödet där det klassas om (utgångspunkt).          

Sidans taggar
Lagstiftning