Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Hälsofaror i olika livsmedelskategorier

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan finner du en lista över hälsofarliga kemiska ämnen och mikrobiologiska smittämnen som kan finnas i olika livsmedelskategorier. De listade farorna är inte angivna i någon rangordning. Även andra faror än de som är listade kan vara aktuella.

De listade mikrobiologiska farorna medför i vissa fall inte direkta hälsorisker men livsmedlet kan däremot fungera som smittkälla för vidare spridning. Kryddor kan till exempel vara en källa till spridning av sporbildande bakterier till andra livsmedel, även om konsumtion av kryddorna i sig knappast medför hälsorisker.

Förkortningarna som används för de biologiska farorna i tabellerna nedan. 

Vetenskapligt namn

B. cereus

Bacillus cereus

C. botulinum

Clostridium botulinum

C. perfringens

Clostridium perfringens

L. monocytogenes

Listeria monocytogenes

S. aureus

Staphylococcus aureus

Stec

Shigatoxinproducerande E. coli

Y. pseudotuberculosis

Yersinia pseudotuberculosis

Y. enterocolitica

Yersinia enterocolitica

Mjölk- och äggprodukter samt honung

Översikt av biologiska och kemiska faror i mjölk- och äggprodukter samt honung

Livsmedelskategori

Biologiska faror

Kemiska faror

Opastöriserad mjölk och produkter av opastöriserad mjölk

Campylobacter

L. monocytogenes

Salmonella

S. aureus

Stec

 

Allergener

Biogena aminer

Bekämpningsmedel och läkemedelsrester

Dioxiner och PCB

Mykotoxiner
(aflatoxin M1)

Stafylokockenterotoxin

Pastöriserad mjölk och produkter av pastöriserad mjölk

L. monocytogenes
(i produkter)

Allergener

Biogena aminer

Bekämpningsmedel och läkemedelsrester

Dioxiner och PCB

Mykotoxiner
(aflatoxin M1)

Mjölkpulver, vasslepulver

B. cereus

Salmonella

S. aureus

Allergener

Läkemedelsrester

Dioxiner och PCB

PAH

Ägg och äggprodukter

B. cereus

Salmonella

S. aureus

Allergener

Dioxiner och PCB

Bekämpningsmedel och läkemedelsrester

Glass

L. monocytogenes

Salmonella

S. aureus

Allergener

 

Honung

C. botulinum

Läkemedelsrester

Bly

Vegetabiliska produkter 

Översikt av biologiska och kemiska faror i olika vegetabiliska produkter. 

Livsmedelskategori

Mikrobiologiska

faror

Kemiska faror

Kommentarer

Baljväxter

Allergener

Bekämpningsmedel

Mykotoxiner
(och- ratoxin A, aflatoxin)

 

Potatis och

potatisprodukter

Akrylamid

Bekämpningsmedel

Glykoalkaloider

Kadmium

Akrylamid: Upphettad potatis (till exempel friterad potatis)

 

Frukt, bär och

grönsaker

Cryptosporidium

Cyclospora

Giardia

Hepatit A-virus

Norovirus

Campylobacter

Salmonella

Shigella

Stec

 

Allergener

Bekämpningsmedel

Kadmium

Bly

Mykotoxiner
(aflatoxiner, ochratoxin A, patulin)

Nitrat

Höga halter nitrat kan uppstå i trädgårdsväxter från växthus.

Kadmium kan finnas i höga halter i till exempel morötter.

Aflatoxiner framförallt i fikon, ochratoxin A framför allt i druvbaserade produkter. Patulin kan bildas i frukt och bär

Kryddor

B. cereus

C. perfringens

Salmonella

Allergener

Mykotoxiner
(aflatoxiner)

Bekämpningsmedel

Dioxiner och PCB

Mykotoxiner: Torkade örter

Groddar

Salmonella

Stec

Se frukt, bär och grönsaker

 

Nötter och
fröer

Salmonella

Allergener

Mykotoxiner
(aflatoxiner)

 

Spannmål och
spannmålspro- dukter

B. cereus

Akrylamid

Allergener Bekämpningsmedel Kadmium

Bly

Oorganisk arsenik
(i ris)

Mykotoxiner
(deoxynivalenol, zearaleon, T2/HT2, ochratoxin A, fumonisiner, aflatoxiner)

T2/HT2 förekommer i havre, fumonisiner i majs och majsprodukter, deoxynivalenol, zearaleon och ochratoxin A i de flesta typer av spannmål, aflatoxiner i ris

Kött, fisk och skaldjur

Översikt av biologiska och kemiska faror i kött och köttprodukter, fisk och fiskprodukter, samt skaldjur inklusive tvåskaliga blötdjur.

Livsmedelskategorier

Biologiska faror

Kemiska faror

Kommentar

Nötkött och nötköttsprodukter

C. botulinum

C. perfringens

L. monocytogenes

Salmonella

S. aureus

Stec

Läkemedelsrester

PAH

Dioxiner och PCB

 

PAH kan bildas i höga halter vid rökning och grillning av kött

 

Svinkött och svinköttsprodukter

C. botulinum

C. perfringens

L. monocytogenes

Salmonella

S. aureus

Y. enterocolitica

Toxoplasma

Trikiner

Läkemedelsrester

PAH

Dioxiner och PCB

 

PAH kan bildas i höga halter vid rökning och grillning av kött

 

Fårkött och getkött samt produkter av dessa

C. botulinum

C. perfringens

L. monocytogenes

Salmonella

S. aureus

Stec

Toxoplasma

Läkemedelsrester

PAH

Dioxiner och PCB

 

PAH kan bildas i höga halter vid rökning och grillning av kött

 

Fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter

Campylobacter

C. botulinum

C. perfringens

L. monocytogenes

Salmonella

S. aureus

Läkemedelsrester

 

Hästkött och hästköttsprodukter

Trikiner

Läkemedelsrester

Kadmium

 

Frilevande vilt

Trikiner (vildsvin, björn)

Radioaktiva ämnen

Bly

Cesium

Blypartiklar från kulan

Hägnat vilt, inklusive ren

Trikiner (vildsvin)

Radioaktiva ämnen (ren)

Läkemedelsrester (ren)

Cesium

Udda köttslag (känguru-, orm- och krokodilkött)

Salmonella

 

 

Fisk och fiskprodukter

C. botulinum

L. monocytogenes

Rundmaskar

Allergener

Histamin

Ciguateratoxin Vaxestrar
(oljefisk och Escolar)

Dioxiner och PCB Läkemedelsrester

Kvicksilver

PAH

 

Skaldjur (inklusive tvåskaliga blötdjur) och skaldjursprodukter

Hepatit A-virus

Norovirus

L. monocytogenes

Salmonella

Shigella

S. aureus

Vibrio

Allergener

Dioxiner och PCB Histamin

Kadmium

Bly

Oorganisk arsenik

Marina biotoxi- ner/Algtoxiner Läkemedelsrester

 

 

Konditorivaror, kakao, fetter, barnmat och konserver

Översikt av biologiska och kemiska faror i konditori- och konfektyr, kakao, fetter, barnmat och helkonserver.

Livsmedelskategorier

Biologiska faror

Kemiska faror

Bageri- och konditoriprodukter

Hepatit A-virus

Norovirus

B. cereus

S. aureus

Salmonella

Allergener

Mykotoxiner
(se spannmål)

Kakaopulver

Salmonella

Mykotoxiner
(ochratoxin A)

Kadmium

Bly

PAH

Konfektyr och chokladprodukter

Salmonella

Allergener

Färgämnen

PAH

Helkonserver

C. botulinum

 

Bly

Tenn

Fetter och oljor

 

Allergener

Dioxiner och PCB

PAH

Barnmat

Cronobacter (modersmjölkersättning)

Allergener

Oorganisk arsenik
(risbaserade produkter)

Kadmium

Bly

Patulin (produkter av
äpple)

Mykotoxiner
(se spannmål)

MOAH (i mineraloljor)