Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Förkortningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här är de vanligast förekommande förkortningarna i handboken listade

 

Förkortning Förklaring
ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
Efsa European Food Safety Authority
Ehec Enterohemorragisk E. coli (se ordlista)
Epis Epidemic Intelligence Information System
EWRS Early Warning and Response System
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
IHR International Health Regulation
INFOSAN International Food Safety Authorities Network
MLST Multilocus Sequence Typing
MLVA Multiple Locus Variable-number Tandem Repeat Analysis
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
NRL Nationellt referenslaboratorium
RASFF Rapid Alert System for Food and Feed
SKL Sveriges kommuner och landsting
SmiNet Nationellt rapporteringssystem för smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen
Stec Shigatoxinproducerande E. coli (se ordlista)
SVA Statens veterinärmedicinska anstalt
TESSy The European Surveillance System (Europeiska övervakningssystemet)
TiB Tjänsteman i beredskap
VA Vatten och avlopp
VAKA Nationell vattenkatastrofgrupp
VMA

Viktigt meddelande till allmänheten

WGS Helgenomsekvensering (Whole Genome Sequencing)