Skriv ut
Jämför versioner

Syrabehandlad sill - Princip 7 - Dokumentation

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du exempel på hur dokumentation kan se ut för syrabehandlade sillinläggningar i tjock sås, i det här fallet senapssill. Observera att det inte går att kopiera exemplena rakt av för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel på rutin för beredning av såser

Varje såsblandning dokumenteras utifrån ifyllt blandningsprotokoll. Antingen sker dokumentationen genom att fasta mängder för varje ingrediens bockas av i ett blandningsprotokoll eller också anges de exakta mängderna för varje ingrediens.

När alla ingredienser har blandats tas ett prov ut på såsen och analyseras för pH-värde. Protokollet signeras. I blandningsprotokollet bör det framgå vilket  eller vilka börvärden som har satts för pH-värdet.

Har avvikelser upptäckts, till exempel om pH-värdet är högre än som anges, ska korrigerande åtgärder vidtas. Sådana ska vara skriftliga.

Exempel på rutin för öppning av tunnor

Vid tömning av tunnor bör alla avvikelser som har att göra med att korrigerande åtgärder vidtagits dokumenteras.

Protokoll med uppgifter om resultatet av kalibrering av pH-mätare ska också dokumenteras.

Vad gäller parasitfaran ska det framgå vilka tunnor (nummer) som använts utifrån inläggningsdatum och datum för uttag.

En notering att minst sex veckors lagring har skett för bör framgå av underlaget.