Skriv ut
Jämför versioner

Skapa meddelande

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du hjälp och stöd om hur du skapar ett meddelande i iRASFF. Du får en överblick över vilka sektioner som finns tillgängliga och vilken information som ska fyllas i var.

När ska jag skapa ett nytt meddelande?

Innan du skapar ett meddelande så bör du göra en sökning i iRASFF för att se om produkten förekommer i tidigare ärenden. Du gör det genom att klicka på Search uppe i höger hörn när du är inloggad i iRASFF.

Du kommer nu få upp en sökruta, där du kan söka på produktens namn. Du kan även söka på andra uppgifter som rör produkten. Om du hittar ett ärende, där samma produkt förekommer, med samma risk, så bör du göra en follow-up i stället för att skapa ett nytt ärende.

Återrapportera med en follow-up

Vilken information ska anges och var?

Här förklaras vilken information som ska fyllas i var. Det kan upplevas som att det är mycket information som ska anges men det är bara uppgifter som är märkta med en * som är obligatoriska.  Har du missat att fylla i en sådan uppgift kommer du att få information om det när du kollar av din information med hjälp av funktionen ”check”.   

Informationen kan fyllas i på svenska. Men vet du redan från början att informationen kommer att spridas utanför Sverige får du gärna skriva på engelska. 

Tänk på att skriva kortfattat så att läsaren snabbt kan förstå vad meddelandet handlar om och samtidigt göra informationen vara så pass utförlig att inga viktiga detaljer missas.

Huvudsidan - Dashboard

När du loggat in i iRASFF möts du av denna förstasida, den kallas för Dashboard. Härifrån kan du bland annat:

 • ändra inställningar för din profil (Preferences)
 • hitta kommissionens användarmanual (User manual) för i iRASFF
 • skapa nya meddelanden (Create notification),
 • se meddelanden du arbetar med som du ännu inte skickat iväg (Tasks) och
 • söka efter alla meddelanden som någon skapat i iRASFF (Search).

Informationen delas upp i fem sektioner

När du ska skapa ett meddelande möts du av denna bild. Längst upp finns en toppmeny som du använder dig av för att spara, kolla av och sedan skicka iväg ditt meddelande. 

Informationen anges i de fem olika sektioner:

Generell information (General information)

Risk (Risk)

Information om produkten (Products)

Ytterligare information (Additional information)

Bifogade dokument (Attached documents)

Toppmenyn i ett meddelande

När du skapar ett nytt meddelande finns en meny tillgänglig längst upp i meddelandet. 

Validate och Submit

 

När du som är Validator ska skicka iväg ett meddelande som du själv skapar går du igenom två steg. Först ska du validera informationen, se den första bilden ovan. Efter det får du tillgång till knappen submit, när du klickar på den går meddelandet iväg till den Nationella kontaktpunkten.

Statusen på meddelandet ändras till MS submitted.

Övriga knappar

 • Check
  När du fyller i uppgifterna kan du kolla av att du fyllt i den information som är obligatorisk. Det är viktigt att du gör en koll innan du skickar iväg informationen. Har du missat någon obligatorisk information anges det med röd text. Längst upp på sidan får du en sammanfattning om var det saknas uppgifter. Sedan förklaras det på nytt vid den rubrik i den sektion där uppgiften saknas. Ett tips är att börja med att korrigera vid den röda markeringen som är längst ned på sidan och arbeta sig uppåt.

 • Delete
  Har du inte validerat eller klickat submit kan du när som helst ta bort hela meddelandet.

 • Close
  Du kan stänga meddelandet och fortsätta vid ett senare tillfälle. Kom ihåg att klicka på spara innan du gör det.

 • Save
  Du kan när som helst spara informationen. Gör det kontinuerligt för att vara säker på att inget går förlorat då informationen inte sparas automatiskt. 

 

Vad händer efter att jag skickat ett meddelande?

När du som Validator klickat på submit kommer meddelandet skickas till Nationella kontaktpunkten. Vi går då igenom informationen du angett och bedömer om meddelandet kan skickas vidare. Vi mailar till de kontrollmyndigheter som är berörda inom Sverige för att underrätta dem om RASFF-meddelandet. Om meddelandet behöver spridas utanför Sverige så skickar vi det vidare till kommissionen som i sin tur sprider det till berörda länder.

Nationella kontaktpunkten ansvarar för att bevaka att de berörda kontrollmyndigheterna gör uppföljningar i ärendet. Den som skapat ett meddelande behöver alltså inte bevaka ärendet i iRASFF själva.

Suspended & Rejected, vad innebär det?

Om Nationella kontaktpunkten bedömer att informationen i ett meddelande eller i en återrapportering behöver kompletteras så kan vi suspendera meddelandet (suspend). Om vi bedömer att meddelandet inte ska hanteras inom RASFF så kan vi avvisa meddelandet (reject).

Suspended

Vi skickar alltid ut ett mail ifall vi suspenderar ett meddelande och motiverar varför. Såhär gör du för att korrigera meddelandets information.

Såhär ser det ut i ens dashboard när man loggar in och ett meddelande är suspenderat. 

När du går in i meddelandet så kan du klicka på Edit i huvudmenyn uppe till höger för att redigera ditt meddelande. När uppgifterna har kompletterats, så klickar du på submit i menyn uppe till höger. 

När du klickat på submit kommer statusen på din meddelande att ändras till MS submitted. Meddelandet har alltså skickats till Nationella kontaktpunkten.

Rejected 

Avvikelser som inte innebär en hälsorisk ska inte hanteras inom RASFF-systemet, och sådana meddelanden kommer därför avvisas. Dessa ärenden kan däremot hanteras inom AAC. 

AAC

Den vanligaste anledningen till att vi avvisar meddelanden är att kontrollmyndigheter gjort en uppföljning men vid återrapporteringen skickat in tomma dubletter. 

Om det inte är uppenbart onödigt så mailar Nationella kontaktpunkten den myndighet vars meddelande har avvisats och motiverar varför det gjorts.

Sidans taggar
Lagstiftning