Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av importerat naturligt mineralvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan hittar du de bestämmelser som gäller för kontroll av importerat naturligt mineralvatten.

Krav på godkännande för import till EU

För att producenter i länder utanför EU ska få sälja  ett naturligt mineralvatten inom EU behöver produkten först godkännas av  en myndighet i något EU-land. Om ett naturligt mineralvatten godkänts av  ett EU-land gäller detta godkännande i alla EU-länder och EES-länder. För andra förpackade vatten, som källvatten och bordsvatten, finns inga speciella importregler, utan de behandlas som övriga livsmedel.

Förpackat dricksvatten

Förteckning över naturligt mineralvatten som är godkända av Livsmedelsverket

EU-godkända naturliga mineralvatten