Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Kontroll av importerat naturligt mineralvatten

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här följer bestämmelser om kontroll av importerat naturligt mineralvatten.

Godkänt land för export till EU

Producenter i länder utanför EU kan få sitt vatten godkänt som naturligt mineralvatten av en myndighet i något EU-land. Om vattnet är godkänt i ett EU-land gäller detta godkännande i alla EU-länder och EES-länder. För andra förpackade vatten, som källvatten och bordsvatten, finns inga speciella importregler, utan de behandlas som övriga livsmedel.

Förteckning över godkänt naturligt mineralvatten

Sidans taggar
Lagstiftning