Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

FAQ - Vanliga frågor om RASFF

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Sveriges kontaktpunkt för RASFF på Livsmedelsverket får in en del frågor som rör handläggningen av RASFF-meddelanden samt webbapplikationen iRASFF. Här finner du en del vanliga frågor från livsmedelskontrollen samt Livsmedelsverkets svar.

Hur vet man om ens myndighet berörs av ett RASFF?

När en kontrollmyndighet berörs av ett RASFF-meddelande så skickas alltid ett mail från kontaktpunkten på Livsmedelsverket till myndighetens officiella e-postadress om detta RASFF-meddelande.

Bevakning och tillgänglighet

Hur gör man om man ska representera flera myndigheter i iRASFF?

Detta kan vara aktuellt när man har kommit överens om att ta hand om inkommande RASFF ärenden åt annan myndighet vid till exempel semester, sjukdom eller andra kristider.

Om man ska representera en annan myndighet måste en ytterligare begäran göras i iRASFF. Har man redan behörighet som eskalator (tidigare validerare) för myndighet XYZ och även ska ha för myndighet ÅÄÖ måste proceduren att begära tillgång till iRASFF göras en gång till för den nya myndigheten. Var noga med att uppge att ni begär tillgång för en annan myndighet än den ni normalt jobbar för och att det finns upprättade avtal mellan myndigheterna.  

”Tillgång till iRASFF”.

Tänk på att upprätta avtal vid överenskommelse att inspektör vid en annan myndighet ska hoppa in. Se gärna dokument om avtal och samverkan mellan myndigheter, se länk till dokument 2.2 och 2.3 på sidan om Krishanteringsplaner för lokala kontrollmyndigheter. 

Krishanteringsplaner för lokala kontrollmyndigheter

Om man har fler behörigheter (kallas profiler i iRASFF) ser man dem vid inloggning och man måste välja behörighet för att komma in. Val av profil vid inloggning till iRASFF
Om ”Remember profile selection” är förvald kommer detta inte upp vid inloggning. Då måste man gå till ”Change profile” för att byta profil. När man är inloggad kan man ändra profil fram och tillbaka beroende på vem man representerar. 

För att byta profil klicka på ”change profile”.  

Hur hittar jag till iRASFF?

Länken till iRASFF som är systemet där meddelandena hanteras är:

iRASFF

Kom ihåg att göra bokmärke/favorit. 

I det bekräftelsemail som kommer i samband med att man får tillträde till iRASFF finns en länk bifogad. Denna länk går till databasen RASFF Window. Där kan inte nya meddelanden skapas eller återrapportering ske.

Mer information om RASFF Window och andra databaser

Vad räknas som personuppgifter?

Uppgifter som kan kopplas till en enskild individ är en personuppgift. Det kan vara till exempel namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer och liknande. Personuppgifter är oftast inte relevanta för ärendet och ska inte läggas in. Var särskilt uppmärksam på leveranslistor och andra dokument du får från verksamhetsutövare! Orelevanta personuppgifter förekommer ibland i sådana.

Sekretess, tystnadsplikt och personuppgifter

Måste man skriva på engelska?

Det finns inget krav alls att du ska skriva meddelandet eller uppföljningen på engelska.

När ett RASFF ärende är, eller uppenbart kommer bli, ett ärende över nationsgränsen blir vi på kontaktpunkten så klart glada om ni skriver på engelska. Det påskyndar det hela då vi inte behöver översätta. Men som sagt, det ställs inget krav på att det ska vara på engelska. 

Ska inte iRASFF vara på svenska?

Några undrar säkert när iRASFF ska få ett svenskt interface. Det var ju sagt från början att det inom en kort period skulle vara på svenska. Detta blir inte av inom den närmsta framtiden.

Anledningen är att våra kollegor på ECCP (European Commission Contact Point) har fullt upp med att göra stora förändringar i iRASFF. AAC och iRASFF ska integreras och det är ett stort jobb i samband med IMSOC. Se artikel 131 i förordning 2017/625.

Om en översättning av nuvarande version görs blir det bara i onödan. När den nya versionen finns på svenska är svårt att sia om.   

Varför kan jag inte öppna dokument i iRASFF?

Om du har problem att öppna filer i iRASFF, testa att högerklicka och välja ”spara” filen i stället för att öppna den. Sen kan du öppna den sparade versionen.

Varför påminner ni om återrapportering, vi har ju gjort en follow up?

I väldigt många fall beror det hela på att kontrollmyndigheten bara validerat sin follow up, men inte klickat på escalate. Vi kan inte se återrapporteringen förrän en eskalator klickat på escalate.

Skicka iväg en återrapportering

Hur snabbt ska en återrapportering ske?

Hur finansieras handläggningen av RASFF-ärenden?

Samma avgiftsregler gäller för RASFF som för all annan kontroll. Kostnaden för att bevaka systemet och handlägga de ärenden som kommer in ska läggas in som en del i timtaxan. När ett RASFF-meddelande leder till en extra kontroll ska företaget betala för den. Om en extra kontroll görs utan att några brister konstateras ska livsmedelsföretagaren inte betala någon avgift.

Finansiering av offentlig livsmedelskontroll