Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Samordnade kontrollprojekt

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt inom vissa områden som prioriteras i NKPn. Projekten syftar till att verifiera att lagstiftningen följs och att öka kompetensen hos myndigheterna inom ett specifikt kontrollområde eller om en specifik kontrollmetod, exempelvis revision eller provtagning.

Samordnade kontrollprojekt

Myndigheterna deltar på frivillig basis och genomför projekten inom ramen för den ordinarie planerade kontrollen. Kontrollmyndigheterna betalar också själva för analyser inom projekten. Myndigheterna hanterar också självständigt eventuella avvikelser som kommer fram i projekten.  Resultaten rapporteras till Livsmedelsverket enligt särskilda anvisningar.

Kontrollprojekt 2023

Följande samordnat kontrollprojekt har beslutats för 2023:

Kontroll av glykoalkaloider i potatis

Projektet har bäring på operativt mål 16 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att minska risken för glykoalkaloider i potatis.

Här ingår att kontrollera och verifiera att alla led i kedjan, från potatisodlare till detaljhandel, har identifierat faran för bildandet av glykoalkaloider i potatis och upprättat effektiva system för att hantera denna fara.  Inom projektet ska även provtagning av potatis göras vid kontrollen. Syftet med provtagningen är att kontrollera att gränsvärdet inte överskrids. I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel finns det ett gränsvärde på 200 mg/kg glykoalkaloider i rå och oskalad potatis.

Projektet kommer att genomföras under 2023-2024, och provtagningen kommer att ske under 2024 för både kommuner och länsstyrelser.

Projektet innebär kontroll på följande kategorier av anläggningar:
• Potatisodlare
• Potatispackerier
• Potatislager
• Grossister
• Importörer/inköpare av potatis, exempelvis huvudkontor
• Detaljhandeln

Ett arbetsrum kommer att öppna i slutet av 2022 eller början av 2023 där myndigheterna kan hitta mer information.

Kontrollprojekt 2022

Följande Samordnade kontrollprojekt genomfördes 2022:

  • Kontroll av allergener – bäring operativt mål 8
  • Kontroll av akrylamid – bäring operativa mål 13 och 15

Kontroll av allergener

Projektet har bäring på operativt mål 8 och syftet med projektet är att kontrollera huruvida verksamheter har ett system för att säkerställa att kunderna kan få information om allergena ingredienser samt att de uppgifter som verksamheten ger stämmer med innehållet. Anläggningar som ska kontrolleras är storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer, snabbmatsrestauranger med mera).   

Kontroll av akrylamid

Projektet är kopplat till två operativa mål och områden; 13 (kaffe) och 15 (barnmat). Fokus för projektet är att säkra efterlevnaden av reglerna avseende akrylamid, förordning (EU) nr 2017/2158. Provtagning av kaffe och barnmat för analys av akrylamid kommer att ske parallellt med kontroll av rutiner hos aktuella företag.