Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av importerade kosttillskott

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

För gränskontroll av kosttillskott gäller speciella regler. Vilka de reglerna är och vad de innebär får du veta nedan.

Vad gör gränskontrollen och vad gör nästa led

Kosttillskott är livsmedel och ska inte förväxlas med växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Läkemedel måste vara godkända av eller registrerade hos Läkemedelsverket innan de får säljas. Läkemedelsverket kan bistå med information om vad som är läkemedel och hur det går att skilja från kosttillskott.

Kosttillskott

Om en produkt klassificeras som läkemedel får den inte säljas som kosttillskott och inte importeras som livsmedel.

Vissa kosttillskott som innehåller animalieprodukter ska gränskontrolleras. I bilaga II till beslut 275/2007/EG framgår att vissa kosttillskott förpackade för slutkonsument, som innehåller mindre än 20% animalieprodukter andra än köttprodukter samt sådana som innehåller glukosamin, kondroitin eller kitosan, undantas från gränskontroll.

Sammansatta livsmedel - krävs gränskontroll eller inte?

I kontrollen av kosttillskott, som kommunerna eller Livsmedelsverkets regionala inspektörer utför, bedöms både om varan uppfyller definitionen av kosttillskott, om kosttillskotten är rätt märkta och i andra avseenden uppfyller lagstiftningens krav vad gäller till exempel ingrediensernas säkerhet. Se 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott. Livsmedelsverkets information om kontroll av kosttillskott underlättar bedömningen av vad som klassas som kosttillskott, liksom bedömningen av om kosttillskotten uppfyller lagsstiftningens krav eller inte.

Kontroll av kosttillskott

Importörer av kosttillskott som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol ska också kontakta Folkhälsomyndigheten, för anmälan av dessa produkter.