Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Kontroll av importerade kosttillskott

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du de speciella regler som gäller gränskontroll av kosttillskott.

Vad gör gränskontrollen och vad gör nästa led

Kosttillskott är livsmedel och ska inte förväxlas med växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Läkemedel måste vara godkända av eller registrerade hos Läkemedelsverket innan de får säljas. Läkemedelsverket kan bistå med information om vad som är läkemedel och hur det går att skilja från kosttillskott.

Kosttillskott

Om en produkt klassificeras som läkemedel får den inte säljas som kosttillskott och inte importeras som livsmedel.

Vissa kosttillskott som innehåller animalieprodukter ska gränskontrolleras. I bilaga II till beslut 275/2007/EG framgår att vissa kosttillskott förpackade för slutkonsument, som innehåller mindre än 20% animalieprodukter andra än köttprodukter samt sådana som innehåller glukosamin, kondroitin eller kitosan, undantas från gränskontroll.

Sammansatta livsmedel - krävs gränskontroll eller inte?

I kontrollen av kosttillskott, som kommunerna eller Livsmedelsverkets regionala inspektörer utför, bedöms både om varan uppfyller definitionen av kosttillskott, om kosttillskotten är rätt märkta och i andra avseenden uppfyller lagstiftningens krav vad gäller till exempel ingrediensernas säkerhet. Se 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott. Livsmedelsverkets information om kontroll av kosttillskott underlättar bedömningen av vad som klassas som kosttillskott, liksom bedömningen av om kosttillskotten uppfyller lagsstiftningens krav eller inte.

Kontroll av kosttillskott

Importörer av kosttillskott som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol ska också kontakta Folkhälsomyndigheten, för anmälan av dessa produkter.

Sidans taggar
Lagstiftning