Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara aktiviteter för dricksvattenanläggningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för verksamheter med dricksvatten som huvudsaklig inriktning.

I tabellen finner du aktivitetens namn, om det är en huvudaktivitet som genererar en verksamhetstyp för rapportering, vilken poäng den ger och om aktiviteten aktiverar möjlighet till val av produktgrupp.

För vissa aktiviteter anges både det officiella namnet på aktiviteten som ska rapporteras och det namn som visas i den standardiserade e-tjänsten för livsmedelsverksamheter, det senare inom parentes.

En beskrivning av vad respektive aktivitet innebär och vägledning om när aktiviteten ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av aktiviteter för dricksvattenanläggningar

 

Aktivitet

Huvudaktivitet

Poäng

Aktiverar produktgrupp

Produktion av dricksvatten från grundvatten

Ja

1

Nej

Produktion av dricksvatten från ytvattenpåverkat grundvatten

Ja

3

Nej

Produktion av dricksvatten från ytvatten

Ja

4

Nej

Rening med upp till två beredningssteg

Nej

2

Nej

Rening med tre eller fyra beredningssteg

Nej

3

Nej

Rening med fem eller fler beredningssteg

Nej

4

Nej

Skötsel av distributionsnät

Ja

2

Nej

Användning av två till sex reservoarer i distributionsnät

Nej

2

Nej

Användning av fler än sex reservoarer i distributionsnät

Nej

3

Nej

Ansvar för materialval (OBS - SKA EJ ANGES)

Nej

2

Nej

Framtagande och uppdatering av faroanalys/HACCP

Nej

4

Nej

Huvudkontorsverksamhet

Ja

2

Nej

Ansvar för provtagningar

Nej

3

Nej

Ansvar för information om dricksvattenkvalitet

Nej

2

Nej

Ansvar för åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse

Nej

3

Nej