Skriv ut
Jämför versioner

Utbrottsutredning - hur går det till?

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet eller med livsmedelsutbrott på en smittskyddsenhet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Utbrottsutredningen består av åtta moment. De åtta momenten utförs inte nödvändigtvis i följd, utan när utredningen är igång sker vissa i stort sett parallellt.

Utbrottsutredningens åtta moment

  1. Starta en utredning.
  2. Kommunicera och samråd.
  3. Ta fram hypotes om smittämne och smittväg.
  4. Skicka personer på provtagning.
  5. Inspektera och ta prov på livsmedel.
  6. Undanröj smittkällan.
  7. Dra slutsatser och avsluta.
  8. Rapportera.

I denna handbok motsvaras varje moment av ett kapitel. De åtta momenten utförs inte nödvändigtvis i följd, utan när utredningen är igång sker vissa moment i stort sett parallellt.

Handbok

Momenten utförs vid både livsmedels- och dricksvattenburen smitta. I ett särskilt avsnitt Dricksvattenburen smitta beskrivs utförligt det ytterligare arbete som måste utföras vid smitta i dricksvatten. 

Dricksvattenburen smitta

Momenten i en utbrottsutredning för smittskyddsenheten respektive kontrollmyndigheten.

 • Moment 1 ”Starta en utredning” representeras här av en ruta hos både smittskyddsenheten och kommunala kontrollmyndigheten. Det innebär att båda myndigheterna kan starta en utredning.
 • Moment 2 och 3 är gemensamma och innebär att man informerar varandra, diskuterar och ser till att vara överens om ansvarsfördelningen.
 • Momenten 4 – 8 innebär specifika ansvarsområden för de två parterna.
Sidans taggar
Lagstiftning