Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Utbrottsutredning - hur går det till?

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Utbrottsutredningen består av åtta moment. De åtta momenten utförs inte nödvändigtvis i följd, utan när utredningen är igång sker vissa i stort sett parallellt.

Myndigheternas logotyper som står bakom handboken

Utbrottsutredningens åtta moment

  1. Starta en utredning.
  2. Kommunicera och samråd.
  3. Ta fram hypotes om smittämne och smittväg.
  4. Skicka personer på provtagning.
  5. Inspektera och ta prov på livsmedel.
  6. Undanröj smittkällan.
  7. Dra slutsatser och avsluta.
  8. Rapportera.

I denna handbok motsvaras varje moment av ett kapitel. De åtta momenten utförs inte nödvändigtvis i följd, utan när utredningen är igång sker vissa moment i stort sett parallellt.

Handbok

Momenten utförs vid både livsmedels- och dricksvattenburen smitta. I ett särskilt avsnitt Dricksvattenburen smitta beskrivs utförligt det ytterligare arbete som måste utföras vid smitta i dricksvatten. 

Dricksvattenburen smitta

Smittskyddsenhetens respektive den kommunala kontrollmyndighetens ansvar under en utbrottsutredning

Momenten i en utbrottsutredning för smittskyddsenheten respektive kontrollmyndigheten.

 • Moment 1 ”Starta en utredning” representeras här av en ruta hos både smittskyddsenheten och kommunala kontrollmyndigheten. Det innebär att båda myndigheterna kan starta en utredning.
 • Moment 2 och 3 är gemensamma och innebär att man informerar varandra, diskuterar och ser till att vara överens om ansvarsfördelningen.
 • Moment 4 "Skicka personer på provtagning"  och därefter eventuell utvärdering och rapport efter en utvidgad utredning är Smittskyddsenehetens ansvar.
 • Moment 5-8 ansvarar den kommunala kontrollmyndigheten för.