Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Lakebaserade fiskprodukter - Flödesschema och processbeskrivning

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan hittar du exempel på ett flödesschema och en processbeskrivning för en lakebaserad fisk- och skaldjursprodukt, här skaldjursmix i lake. Observera att det inte går att kopiera exemplen för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel på flödesschema - skaldjursmix i lake

Exempel på flödesschema vid tillverkning av skaldjursmix i lake

Exempel på processbeskrivning - skaldjursmix i lake

Nr

Processteg

Beskrivning

1

Mottagning

Mottagningskontroll sker av alla inkommande varor och emballage under dagtid. Efter ankomst körs varorna in i respektive varulager.

2

Fryslagring

Räkor lagras vid en temperatur -18 °C.

3

Emballage

Inneremballage lagras i obrutna förpackningar tillsammans med ytteremballage.

4

Torrlagring

Salt, konserveringsmedel och surhetsreglerande medel lagras torrt vid rumstemperatur.

5

Upptining

Upptining sker genom att innehållet (cirka 10 kilo/styck) hälls ner i ett temperatur-reglerat vattenkar.

6

Blandning av lake

Laken blandas. Vatten, salt och konserveringsmedel blandas.  

7

Vatten

Dricksvatten från egen brunn.

8

Portionering/ vägning

Räkor och kräftstjärtar matas upp i en vågcell och vid rätt mängd öppnas cellens botten och räkorna respektive kräftstjärtarna ramlar ner i plastråget nedanför. Därefter fylls tråget med rätt mängd lake.

9

Packning och märkning

Innan locket sätts på och datummärkning sker doseras en viss mängd surhetsreglerande medel i blandningen. Förpackningarna har förtryckt märkningsinformation. Pallarna plastas och förses med en palletikett.

10

Kyllagring

Pallarna lastas ut på kyllagret och lagras vid en temperatur av +2 °C.

11

Leverans

Pallarna levereras ut till väntande kylbilar (+8 °C).