Till huvudinnehåll

EG-förordning 853/2004

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Nedan finns en länk till en innehållsförteckning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Kort information om EU-förordning nr 218/2014

Ändrade regler om köttbesiktning av svin

  • Trikinprovtagningen kan reduceras för grisar från besättningar som av myndigheterna erkänts ha kontrollerade uppfödningsförhållanden.
  • Processhygienkriterierna skärps för Salmonella i slaktkroppar av svin. Sverige tillämpar dock strängare krav genom det nationella kontrollprogrammet.
  • Okulär besiktning blir normen. Anskärning behöver endast utföras vid behov.
  • Det särskilda kontrollmärket för kött från nödslaktade djur (alla djurslag) tas bort.