Hittade 6 träffar som innehåller (alla) orden med taggen Nötkreatur
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2074/2005

Tillämpningsåtgärder för vissa produkter förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförande av offentlig kontroll (EG) nr 854/2004 och 882/2004. Undantag från (EG) nr 852/2004. Ändring av (EG) nr 853/2004 och 854/2004

EG-förordning 853/2004

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EG-förordning 999/2001

Fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

EU-förordning 931/2011

Spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (5)AAC (6)Administrativa krav (24)Akrylamid (4)Algtoxin (4)Alkohol (30)Allergener (8)Analys (19)Animaliska biprodukter (9)Animaliska livsmedel (43)Aromatiserat vin (2)Aromer (14)Avgift (7)Barnmat (10)Bekämpningsmedel (8)Berikning (8)Bestrålning (4)Branschriktlinjer (2)Cesium (6)Cider (2)Dioxiner/PCB (9)Djupfrysta livsmedel (3)Djurskydd (5)Dricksvatten (9)e-handel (8)Ekologiska livsmedel (10)Enzymer (8)Epizooti (3)EU:s regler (248)Export (12)Extrationsmedel (2)Finansiering (6)Fisk (1)Fisk & fiskeriprodukter (19)Fjäderfä (16)Fläskkött (6)Fri från (3)Frilevande vilt (8)Främmande ämnen (18)Får och getter (7)Gelatin (3)GMO (17)Godkännande (34)Groddar (6)Gränskontroll (26)Gränsvärden (17)HACCP (13)Handel inom EU (13)Handelsnormer (16)Hardjur (9)Hjälp (7)Honung (4)Hägnat vilt (7)Hälsopåståenden (56)Häst (7)Import (97)Information och märkning (48)Inspektion (3)Jakt (1)Juice (2)Juridik (3)Kakao och choklad (2)Kemiska hälsorisker (14)Kollagen (4)Kontroll hälsorisker (1)Kontrollmetodik (3)Kontrolltid (2)Kosttillskott (24)Krav på egenkontroll (4)Köttberedning (4)Köttprodukter (7)Lagstiftning (319)Livsmedel för viktkontroll (12)Livsmedel för viktminskning (2)Livsmedelshygien (15)Läkemedelsrester (11)Magar, urinblåsor och tarmar (4)Malet kött (5)Margarin och matfettsblandningar (3)Maskinurbenat kött (5)Material i kontakt med livsmedel (11)Mikrobiologiska kriterier (17)Mikroorganismer (26)Mineralvatten (4)Mjölk och mjölkprodukter (19)Mobila anläggningar (2)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (12)Musslor (12)Mykotoxiner (7)Myndighetsrapportering (18)Myndighetsrapportering 2017 (9)Myndighetsrapportering 2018 (8)Myndighetsutövning (9)Nationella regler LIVSFS (52)Nationella regler SFS (19)Nitrat (6)Nya livsmedel (7)Nyckelhålet (2)Näringspåståenden (3)Nötkreatur (6)Nötkött (10)Offentlig kontroll (31)Olivolja (5)PAH (5)Primärproduktion (8)Provtagning (34)RASFF (18)Registrering (17)Ren (7)Restsubstans (16)Revision (3)Riskklassificering (13)Salmonella (7)Sammansatta livsmedel (4)Skyddade beteckningar (25)Skyddsåtgärd (14)Slakt (15)Smittskydd (4)Snus och tuggtobak (3)Snäckor (4)Socker (2)Specialmärkning (67)Speciella medicinska ändamål (13)Sprit (3)Spår av (1)Spårbarhet (19)Styckning (6)Sylt, marmelad och gelé (2)Tama hov- och klövdjur (7)Tamsvin (7)Temperatur (7)Tillsatser (23)Transport (8)Trikiner (6)Tungmetaller (6)Tvärvillkor (4)Ursprungsmärkning (8)Utbildning (2)Utredning av utbrott (34)Utsmält fett och fettgrevar (2)Varustandarder (14)Vegetabilier (15)Verksamhetsstyrning (18)Veterinärintyg (11)Vilt (7)Vin (17)Åtgärder vid bristande efterlevnad (25)Ägg & äggprodukter (13)Övervakning (3)