Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Åtgärder när det inte gäller livsmedelsföretag

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

I vissa fall är det enligt livsmedelsreglerna inte ett företag som hanterar livsmedel. Då gäller särskilda regler.

Inget livsmedelsföretag föreligger

Livsmedel som lagras, bearbetas och konsumeras i det egna hushållet och mat som lagas av en privatperson och konsumeras i en privat krets omfattas inte av EU:s hygien- och kontrollförordningar, inte ens av artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002.

Men det finns fall som omfattas av artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002. Det hänger ihop med om livsmedlet släpps ut på marknaden där det kan nå allmänheten. Dessa fall är när mat lagas av en privatperson och konsumeras av andra personer, liksom mat som lagas av privatpersoner eller av en förening och konsumeras av allmänheten eller kan komma att konsumeras av allmänheten, till exempel serveras på ett ställe som allmänheten har tillträde till.

Om verksamheten också uppfyller kriterierna för ett livsmedelsföretag om organisation och kontinuitet gäller artikel 138 i förordning (EU) 2017/625 och livsmedelslagen.

Om verksamheten däremot inte uppfyller kriterierna om organisation och kontinuitet, och definitionen livsmedelsföretag inte gäller, gäller endast kraven i artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002.

Begreppet viss kontinuitet och viss grad av organisation

Eftersom artikel 138 i förordning (EU) 2017/625 gäller den behöriga myndighetens åtgärder för att se till att företagaren avhjälper bristande efterlevnad kan den artikeln inte tillämpas när definitionen livsmedelsföretag inte gäller.

För en verksamhet som inte definieras som ett livsmedelsföretag kan myndigheten i stället vidta åtgärder enligt livsmedelslagen (2006:804) om verksamheten släpper ut osäkra livsmedel på marknaden, till exempel beslut om förbud enligt 22 §, eventuellt förenat med vite enligt 23 §, och/eller omhändertagande av livsmedel enligt 24 §.